Om mig och mitt arbeteJag är socionom sedan 1991 och leg. psykoterapeut med psykodynamisk inriktning(PDT) med utbildning från Lund och Linköping..

Vid Lunds universitet har jag studerat grundläggande psykoterapiutbildning(steg 1)med psykodynamisk inriktning (45 hp). 

Psykoterapeutprogrammet (90 hp),3 år, med inriktning mot psykodynamisk terapi (PDT) läste jag vid Linköpings Universitet. Utbildningen har en relationell inriktning. Jag har också utbildning inom  IPT(Interpersonell terapi), familjeterapi, funktionell familjeterapi(FFT) och är Marte Meo-terapeut. 

Jag har arbetat som kurator vid vårdcentral och Ungdomsmottagning, socialsekreterare, familjebehandlare, behandlare inom våld i nära relation.  

Jag har flerårig erfarenhet av arbete med människor i olika livssituationer. Bland annat har jag erfarenhet av arbete med svårigheter kring prestation, stress, ångest och depression.  Andra områden som jag har erfarenhet av är familjebehandling, våld i nära relation och beroendeproblematik. Livskriser kan drabba oss alla och det är möjligt att må bättre genom förståelse för och tolerans kring inre konflikter, känslor och tankar. Att förstå hur vi är i relationer är också en viktig del i det terapeutiska arbetet.

Att lära känna sig själv och förstå och bearbeta  känslor och upplevelser tror jag ökar motståndskraften mot olika typer av psykisk ohälsa och psykiska besvär. Psykodynamisk terapi är ett samarbete med terapeuten där en försöker förstå och vågar stanna kvar i  inre konflikter, känslor och relationsmönster.  Det kan vara vägen till att bearbeta sådant som känns svårt. 

Genom psykoterapi kan du öka din självkännedom och ta hand om dig bättre. Samtalen utformar vi tillsammans för att du ska få den hjälp du behöver.